ค้นหา

🌸PRIVATE PARTY🌸


🌸 ปาร์ตี้ส่วนตัว 🌸 English in below 🌸


🌸 ปิดรอบเล่นเท่านั้น 3 ชั่วโมง ไม่มีตกแต่งหรือจัดโต๊ะ

🌸 เข้าสูงสุดได้ 35 คน หากเกินคิดเพิ่มคนละ 150 บาท

🌸 วันธรรมดา 2,500 บาท วันหยุด 3,000 บาท

🌸 นำเค้กเข้ามาคิด 200 บาท


❤️ ปิดรอบวันเกิด 3 ชั่วโมง รวมตกแต่ง Backdrop จัดโต๊ะ และนำเค้กเข้ามาฟรี

❤️ เข้าสูงสุดได้ 35 คน หากเกินคิดเพิ่มคนละ 150 บาท

❤️ วันธรรมดา 3,500 บาท วันหยุด 4,000 บาท

❤️ ตัวอย่างการตกแต่งสามารถ​ดูได้ในลิงค์​คะ

❤️ https://th.babblespacekidscafe.com/gallery-2


🔥 อาหารและเครื่องดื่มสามารถสั่งได้จากเมนูของร้าน ห้ามนำเข้ามาเองโดยเด็ดขาด

🔥 หากต้องการนำอาหารเข้ามาร้านคิดค่าบริการเพิ่ม 3,000 บาท


⭐ รอบการจอง​ มีดังนี้ค่ะ

⭐ รอบเช้า เวลา​ 09.30-12.30

⭐ รอบเที่ยง เวลา 12.30 - 15.30 (ปาร์ตี้วันเกิดตกแต่ง Back Drop เท่านั้นไม่จัดโต๊ะ)

⭐ รอบบ่าย เวลา​ 15.30-18.30


🌸 PRIVATE PARTY 🌸


🌸 Private play for 3 hours, no set up tables, and decorations.

🌸 Maximum access to 35 people.

🌸 Weekdays 2,500 baht, holidays 3,000 baht

🌸 Bring a cake fee of 200 baht.


❤️ Birthday Party 3 hours, including backdrop decorations, table setting, can bring the

cake for free

❤️ The maximum entry is 35 people.

❤️ weekdays 3,500 baht, holiday 4,000 baht

❤️ Decoration see from below link

❤️ https://th.babblespacekidscafe.com/gallery-2


🔥 Food and drinks can be ordered from the restaurant's menu. we do not allow to bring food and drink from outside.

🔥 If you want to bring food into the restaurant, we will charge an additional 3,000 THB


⭐ The booking cycle is as follows.

⭐ Morning round time 09.30-12.30

⭐ Round noon time 12.30 - 15.30

(Birthday Party only decorate backdrop, not set up the table)

⭐ Afternoon round time 15.30-18.30

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น