ค้นหา

พัฒนาการของเด็กวัยก่อน 1 ปีพัฒนาการของเด็กวัยก่อน 1 ปี ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะการเริ่มต้อนการมีพัฒนาการที่ดี จะช่วยต่อยอดให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น ในวัยต่อๆไป

บล็อกนี้เป็นเรื่องการสังเกตพัฒนาการของเด็กวัยก่อน 1 ปี แบบง่ายๆ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ สังเกต และแก้ไข พัฒนาการของลูกรักได้ทันท่วงทีค่ะ


พัฒนาการในเด็กคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

พัฒนาการ (Development) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงในด้านการทำหน้าที่และวุฒิภาวะของอวัยวะในร่างกาย และตัวบุคคล ทำให้สามารถทำสิ่งที่ยากและซับซ้อนขึ้นได้ มีการเพิ่มทักษะใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ โดยจะประกอบไปด้วย

· พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว

· พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

· พัฒนาการด้านการเข้าใจและการใช้ภาษา

· พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมเด็กในวัย ก่อน 1 ปี ควรได้รับการดูแล และส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการเป็นพิเศษ

เด็กอายุ ก่อน 1 ปี จะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ และประสาทการรับรู้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเบบี๋ วัยก่อน 1 ปี จึงควรเป็นการส่งเสริมพัฒนาการผ่านระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ปาก และการสัมผัส)

ผู้ปกครองจึงควรสังเกตระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของลูกน้อย เช่น ด้านการเคลื่อนไหว (เช่น ลูกไม่พลิกคว่ำ หรือ นั่งได้เอง เมื่อถึงวัย), ด้านการมองเห็นและการได้ยิน (เช่น เรียกไม่หัน ไม่โต้ตอบเสียง หรือ ไม่มองตาม)

หากพบปัญหาแต่เนิ่นๆ จะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เด็กจะได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการในช่วงวัยต่อไป


สังเกตอย่างไรว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดี หรือไม่ดีตามวัย

ให้สังเกตพัฒนาการของลูก เปรียบเทียบกับตารางพัฒนาการตามวัยของเด็ก (ในสมุดสุขภาพที่ได้จากโรงพยาบาล)

หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าที่เขียนไว้ หรือผู้ปกครองมีความสงสัย ควรปรึกษากุมารแพทย์


ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น